Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Starachowicach im. Jerzego Głowackiego

REGULAMIN

69 Ogólnopolski Majowy Rajd Świętokrzyski
26.05. 2023 r. Święta Katarzyna

Organizator:

Oddział PTTK w Starachowicach im. Jerzego Głowackiego,
27-200 Starachowice ul. Rogowskiego 22.

Cel Rajdu:

Popularyzacja turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży,
Poznawanie walorów krajoznawczo-przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego, oraz ziemi świętokrzyskiej.
Upamiętnienie poległych bohaterów zrywów narodowo wyzwoleńczych na ziemi świętokrzyskiej.
Wymiana doświadczeń Kadry Programowej PTTK

Patronat:

Odlewnie Polskie SA – na 30 lecie istnienia Spółki

Odlewnie Polskie SA

Zespół organizacyjny stowarzyszenia PTTK:

Komandor – Michał Migus
Sekretariat – Artur Stępień
Kierownik tras – Kamil Klamczyński
Przewodnik Świętokrzyski – Łysogórski – Krzysztof Majcher „Szydło Zbój”

Zespół organizacyjny Stowarzyszenia rowerowego SPK Bike:

Komandor SPK Bike – Grzegorz Wasilewski
Przewodnik tras Rowerowych SPK Bike – Sebastian Gronek
Mobilny Serwis Rowerowy Bike Freak – zabezpieczenie techniczne – Rafał Gołda

Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie prosimy wysyłać na adres email
kontakt@pttkstarachowice.pl

Opłaty za Uczestnictwo w rajdzie:

 • 20zł znaczek rajdowy cena regularna
 • 15zł znaczek rajdowy cena ze zniżką

TRASY (plik ze śladem gpx):

 • Trasa piesza Kakonin, Łysica, Św. Katarzyna ~7km
 • Trasa rowerowa Nowa słupia Emeryk – Św. Katarzyna ~17km
 • Meta – Święta Katarzyna Jodełka

Inne trasy dowolne:
Piesza/ Rowerowa / Motocyklowa
Uczestnik sam wyznacza przebieg planowanej trasy opracowanej indywidualnie.

Szczegóły dotyczące trasy do zobaczenia na stronach (GPX):
• pttkstarachowice.pl

Zakończenie i podsumowanie 69 Ogólnopolskiego Rajdu Majowego przy ognisku od godz.13:00 Hotel Jodełka Św. Katarzyna.
Gawendę historyczną poprowadzi przewodnik Świętokrzyski – Łysogórski Krzysztof Majcher – pseudo „Szydło Zbój” zboj-szydlo.5v.pl

Świadczenia:

 • możliwość zakupienia posiłku dla grup w hotelu Jodełka po wcześniejszym uzgodnieniu (cena około 30zł od osoby, do wyboru grill lub dania obiadowe – informacja do 23.05)
 • okolicznościowy znaczek rajdowy * opłata jw.
 • odcisk pieczęci rajdowej,
 • nagrody i upominki dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach,
 • turystyczne ognisko,
 • noclegi we własnym zakresie,
 • materiały krajoznawczo-przyrodnicze Ziemi Świętokrzyskiej,
 • potwierdzenie do odznak turystyki kwalifikowanej i odznak regionalnych,

Postanowienia końcowe:

 • 69 Ogólnopolski Majowy Rajd Świętokrzyski odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Uczestnicy powinni posiadać wyposażenie i ubiór do wędrówek w zmiennych warunkach atmosferycznych.
 • Uczestnik korzystający z noclegu rezerwacji dokonuje we własnym zakresie.
 • Uczestnicy we własnym zakresie nabywają bilet wstępu do ŚPN.
 • Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką opiekunów posiadających stosowne uprawnienia.
 • Uczestnicy na czas imprezy organizują wyżywienie we własnym zakresie.
 • Uczestnicy rajdu wykupują polisy ubezpieczeniowe we własnym zakresie.
 • Trasy indywidualne wyznaczane są przez uczestników na własną odpowiedzialność.
 • Za szkody wynikłe po stronie i wobec Uczestników, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Do Zobaczenia na szlakach – Święta Katarzyna 26.05. 2023r.
69 Ogólnopolski Rajd Majowy

Trasy rajdu

trasa piesza
PLIK GPX TRASY
trasa rowerowa
PLIK GPX TRASY