Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział im. J. Głowackiego w Starachowicach

ADRES:

27-200 Starachowice
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22

KONTAKT:

tel.: +48 41 275 86 00
email: kontakt@pttkstarachowice.pl

DANE REJESTROWE:

NIP: 6640006078
REGON: 290517089
KRS: 0000026834

Rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy
93 8518 0006 2001 0011 4651 0003

Zarząd

Michał Migus
Prezes Zarządu

Tomasz Stawski
Wiceprezes Zarządu

Rafał Gołda
Skarbnik