Wystawa Historyczna

ZOBACZ WYSTAWĘ

Wystawa mieści się w siedzibie Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 w Starachowicach.
Została tu przeniesiona z poprzedniego lokalu przy ul. Krywki 1, gdzie mieściło się muzeum PTTK.
Przeniesione eksponaty umieszczono w dwóch salach o powierzchni ponad 100 m2 wyposażonych w przeszklone gabloty.
Prezentacja multimedialna zamieszczona obok pokazuje całą ekspozycję.

W pierwszej sali zostały umieszczone zbiory dotyczące:

  • osadnictwa pradziejowego w dorzeczu rzeki Kamiennej,
  • nowożytnej historii przemysłu w Zagłębiu Staropolskim,
  • współczesnej historii i teraźniejszości Spółki ODLEWNIE POLSKIE,

Gablota 1) – Do ciekawych zabytków należą zbiory numizmatów, w tym denary rzymskie, monety greckie, monety nowożytne. Umieszczono tu również skamieniałe kości mamuta wykopane w Grzybowej Górze.

Gablota 2) – Zawiera: narzędzia, broń i ozdoby z cmentarzyska całopalnego z okolic Starachowic III-II w.n.e., miecz obosieczny rzymski datowany na drugą połowę III w.n.e., miecz z okresu wpływu kultury przeworskiej, amfory z okresu kultury sznurowej.

W dwóch gablotach umieszczone są zabytki paleolityczne i mezozoiczne z Grzybowej Góry (15-5 tys. lat p.n.e.). Zbiory te uzupełniają plansze i mapy informujące o osadnictwie w dorzeczu rzeki Kamiennej datowane na około 25 tys. lat temu.
Poza rolnictwem i pasterstwem zajmowano się hutnictwem – makieta obrazująca prace przy wytopie rudy w dymarkach.
Przejście od prehistorii do czasów nowożytnych obrazują fotografie, mapy oraz makieta: kuźnica z napędem nasiębiernym

Pierwszą salę uzupełnia współczesna historia i teraźniejszość ODLEWNI POLSKICH S.A. w Starachowicach.
W pięciu gablotach umieszczono wybór najciekawszych eksponatów Odlewni od początku 1993 r., tzn. od momentu powstania Spółki, po dzień dzisiejszy – obrazują historię Zakładu z przykładami osiągnięć techniczno-technologicznych.
Działalność Odlewni na rzecz miasta to listy z podziękowaniami, listy gratulacyjne, zdobyte trofea świadczące o wkładzie Odlewni w rozwój przedsiębiorczości w regionie i w Polsce.

Druga sala. Rozwój przemysłu i miasta w XIX i XX w.

Zgromadzone eksponaty to:

  • mapy,
  • zdjęcia,
  • dokumenty.

Do najciekawszych map należy mapa wielkiego planu rozbudowy nowego zakładu hutniczego usytuowanego na lewym naturalnym zboczu doliny rzeki Kamiennej z 1816 r. oraz plany Zakładu Górniczego.
Liczne zdjęcia i dokumenty umieszczono w dziesięciu gablotach w porządku chronologicznym od 1900 r. do lat 50-tych XX w. Nad gablotami znajdują się plansze informujące o ich zawartości.
Jedna z gablot poświęcona jest inż. Władysławowi Rogowskiemu, który przepracował w Zakładach ponad sześćdziesiąt lat i położył wielkie zasługi w jego rozwój.
Do ciekawych dokumentów należy wyciąg ze Statutu Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych Spółka Akcyjna.
Ciekawa jest też kolekcja niemieckich bonów wojennych z lat 1914-1921 zwanych „Notegeld”. Jest to pieniądz prywatny, który powstał w chwili potrzeby do zapobieżenia brakowi monety obiegowej, najczęściej zdawkowej. Interesująca jest szczególnie grafika charakterystyczna dla lat 20-tych XX w.

Muzeum PTTK wzbogaciło się także o dary od osób prywatnych. Jest to:

  • kolekcja minerałów, kamieni szlachetnych, wyrobów jubilerskich, ofiarowane przez pana Jana Kaczora z Chicago w 1998 r. Składa się ona z 205 minerałów.
  • kolekcja skamielin sprzed 500 milionów lat. Kolekcja zajmuje trzy gabloty.

Salę zdobi:

  • portret Stanisława Staszica,
  • jego popiersie w węglu.

Wchodząc do sal Wystawy Historycznej, zwiedzający mogą zapoznać się z życiorysem i dokonaniami patrona PTTK w Starachowicach pana Jerzego Głowackiego, jak też podziwiać model dymarki w przekroju i oryginalną pozostałość po wytopie w dymarce – wiek około 2 tys. lat.

Jak wspomniano we wstępie, Wystawa Historyczna ma służyć wzbogaceniu wiedzy o historii naszego miasta i regionu wszystkim zwiedzającym

Wystawa czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 10 do 14.
Na zwiedzanie można się też umówić telefonicznie.

Po kliknięciu w poniższe zdjęcie, włączy się wirtualny spacer po wnętrzach Wystawy Historycznej.

Muzeum PTTK Starachowice